نجاری

 

turquoisemtnc-2c013-5129-copy 25 turquoisemtn-20132163 th-tm-afghan-2011-4412 abdul-hedy 04 img_2993-copy _mg_9044 _mg_0314
 

دراین بخش که هدف آن تدریس نجاری و کندن کاری روی چوب می باشد. توجه گردیده است تا پنجره سازی سنتی، خاتم کاری، کندن کاری نورستانی و کلاسیک سنتی برای شاگردان تدریس گردد.
مضامین این رشته در سه سال به ترتیب زیر تدریس میگردد:

کندن کاری نورستانی
نورستان یکی از بخش های مهم کشور ما محسوب میگردد که در آن نجاری و بخصوص کار هنری روی چوب تاریخچه طولانی دارد و تمام آثار به جا مانده در آن جا دارای مفاهیم اجتماعی و مذهبی خاصی بوده که نشاندهنده یک فرهنگ بسیار غنی از مفاهیم و معنویت می باشد. کندن کاری روی چوب به شکلی که در آن بیشتر دیزاین های هندسی به هم بافت میخورند و اشکال مختلفی را به وجود می آورند یکی از مشخصه های کار روی چوب در نورستان است . شاگردان با آموزش این مضمون بایکی از غنی ترین سبک های کاری چوب آشنا شده و آن را عملا می آموزند و خود نیز دراین عرصه به تهیه وتولید آثار هنری می پردازند.

کندن کاری کلاسیک
عهد تیمیوریان یکی از اعصار طلایی و درحقیقت رنسانس علمی ادبی و هنری سرزمین ما تلقی میگردد. کار های به جا مانده از عصر تیموریان نشان دهنده این است که حکمرانان آن زمان چه مقدار به هنر و هنرمند ارج گذاری میکردند. کار های هنری روی چوب که بیشترینه گل وبرگهای به هم بافته در روی تخته های چوبی دروازه ها و کلکین ها و سایروسایل چوبی می باشد، یکی از غنی ترین و زیباترین آثار هنری به شمار میروند. شیوه ها و تکنیک های به کار گرفته شده دراین سبک کندنکاری نشان میدهد که انسان بادست های خویش نیز میتواند معجزه خلق کند. شاگردان با آموزش این هنر میتوانند با گذشته های تاریخی خویش آشنایی حاصل نموده و طریقه های کندن کاری را به شکل تیموری آن که دراین جابه نام مضمون هنری کند ن کاری کلاسیک یاد میشود، فرا گیرند و عملا مهارت های کندن کاری را در عصر امروز که به نام عصر تکنالوژی یاد میشود، به کار برند.

خاتم کاری
با آموزش این مضمون شاگردان عملا می آموزند که چگونه با ترکیب چوب های مختلف دیزاین های جدید را بر اساس دیزاین های هندسی خلق کنند.

نجاری عمومی
اساس کار نجاری در مضمون نجاری عمومی به شاگردان اموختانده میشود. شاگردان دراین مضمون عملا می آموزند که چگونه از ابزار نجاری استفاده کنند چگونه ماشین آلات را به کار گیرند و چگونه بر اساس رسم های تخنیکی آثار عملی شان را بسازند.
پنجره سازی
درمضمون پنجره سازی که یکی از سبک های نجاری هنری مربوط به کابل قدیم است، شاگردان شیوه های زیبایی بافت قطعات چوب را که بدون اتصالات آهنی ویا سرش به هم وصل میگردند می آموزند. با این روش شاگردان میتوانند تا زیباترین دیزاین ها را خلق و با ترکیب در روی پنجره ها و دروازه ها زیبایی آن ها را چند برابرکنند.

اساتید
9 استاد دراین رشته مصروف تدریس هستند این اساتید دارای درجه های متفاوت تاسطح لیسانس در رشته نجاری میباشند، بعضی اساتید با سابقه 45 سال کار و تجربه تدریس نیز در میا ن اساتید این رشته وجود دارد.

شاگردان
تمامی شاگردان این رشته پسران اند که بین سنین 15- 25 سال عمر دارند. و فارغان صنوف نهم و دوازدهم می باشند. درمجموع فعلا در این رشته 33 تن مصروف آموزش حرفوی نجاری و کندنکاری می باشند.

آثار
آثار رشته نجاری در اتاق مخصوص آثار تولیدی شاگردان حفظ و نگهداری میگردد وشامل صدها اثر میشود.