زیورات سازی و حکاکی

 

_mg_0167 _mg_9128 _mg_0180 _mg_0293 monsoon-2 2013_09_22_tmi_jewellery_students_ghazni_project_muhammd_shafiq lapis-mini-celo-necklace-2 c _mg_0298
 

در این دیپارتمنت رشته های حکاکی و زیورات سازی برای دانش اموزان در یک دوره سه ساله تدریس میگردد .

در این رشته مضامین زیرتدریس میگردد:

بخش زیورات سازی

که درآن شش سبک هنری زیورات سازی بومی (زرگری ترکمن ، کوچی ، هزاره گی ، ملیلهً غزنوی ، هراتی و کابلی) آموزش داده میشود که یکی از رشته های پر طرفدار در مارکیت محلی و بین المللی میباشد.

بخش تراش جواهرات

در این بخش نیز دانش اموزان ذکور و اناث تحت اموزش قرار دارند . اموزش در بخش تراش جواهرات که چهار مضمون اموزشی دارد (نگین ، مهره ، موزاییک و تابلو سازی ) ، به دو شیوه سنتی و مدرن بصورت عملی و نظری تدریس میگردد.

اساتید

در این دیپارتمنت به تعداد 8 تن استاد و یک تن مسول دیپارتمنت ، دانش اموزان را تحت اموزش قرار میدهند . اساتید این دیپارتمنت الی حدود 40 سال تجربه کاری داشته که در ساخت نصاب تعلیمی از تجارب شان بحیث کارفرمایان نیز استفاده میگردد.

شاگردان

در این دیپارتمنت به تعداد 36 (30 ذکور و 6 اناث) شاکردان تحت اموزش قرار داردند که برای شمولیت در این بخش فارغ بودن صنف نهم مکاتب عمومی شرط است.

آثار

دانش اموزان این دیپارتمنت تا حال صدها اثر هنری را طراحی و خلق نموده اند که در گالری انستیتوت فیروزکوه حفظ و نگهداری میگردد.