خطاطی و مینیاتوری

 

 

img_2474 2013_01_30_tmi_calligraphy_student_farida turquoisemtn-2013094newsletter img_1032

بخش آموزشی خطاطی ومیناتوری  بخاطر حفظ ، رشد و انکشاف هنر های اسلامی  خطاطی، مینیاتوری وتذهیب که جایگاه بخصوصی در تاریخ هنر افغانستان دارد، تاسیس گردیده است. دراین رشته شاگردان و محصلین میتوانند اساسات هفت نوع خط اسلامی را فرا گیرند و درکنار آن شاگردان می اموزند که چگونه طرح های تذهیب را از ترکیب گره های اسلیمی تهیه و حواشی صفحات خطاطی را تزیین نماییند. درکنار این هردو مضمون شاگردان با فرا گیری مهارت های خاص هنر مینیاتوری  مکتب هرات (کمال الدین بهزاد) را نیز می آموزند.

مضامین این رشته در سه سال به ترتیب زیر تدریس میگردد: هنر خطاطی

سال اول خط نستعلیق سال دوم خط ثلث، نسخ و دیوانی وسال سوم خط شکسته و کوفی را خواهند آموخت

هنر مینیاتوری دراین مضمون شاگردان با اساسات هنر مینیاتوری اشنا گردیده و توانایی ایجاد آثار زیبای هنری با سبک مغولی  را پیدا میکنند.

هنر تذهیب در این مضمون شاگردان می آموزند چگونه صفحات را با  ترکیب دیزاین های اسلامی تزیین نموده و گره های اسلامی را به کار بگیرند. اساتید این دیپارتمنت دارای 6 استاد دررشته های خطاطی ، مینیاتوری و تذهیب میباشد ، که از جمله دو استاد از طبقه اناث که دارای اسناد تحصیلی ماستری و فوق بکلوریا در رشته مینیاتوری و سایر اساتید از طبقه ذکور بوده که دارای تحصیلات عالی به سطح لیسانس در رشته خط و مینیاتوری می باشند.

شاگردان به تعداد 32 (12 ذکور و 20 اناث) شاگردان در این رشته تحت آموزش قرار دارند

آثار شاگردان در طول سه سال دوره اموزشی مکلف به تولید آثار هنری می باشند که در ختم هر سمستر که شش ماه به طول می انجامد ، ارزیابی میگردند . اثار خلق شده در ارشیف انستیتوت حفظ میگردند.