برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

picture-509-copy 2012_11_26_tmi_calligraphy_art_prize_exhibition-8 _mg_9065 _mg_8965 2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin culture_narwuz_4-copy culture_narwuz_3-copy culture_narwuz_2-copy