انســـــتیتوت تعلیمات هنرها و معماری افغانی فــــیروزکـــــوه

انستیتوت تعلیمات هنرها و معماری افغانی فیروزکوه یک انستیتوت فرهنگی هنری غیر دولتی راجستر شده وزارت معارف و موسسه بین المللی سیتی ایند گلدز (City & Guilds) که یک ارگان اعطا کننده تصدیقنامه های معتبر در سطح بین المللی میباشد در سال 2006 برای آموزش نسل جدید صنعتگران افغان تاسیس شد. این انستیتوت یک بخش از اهداف موسسه فیروزکوه برای احیای میراث های غنی هنری افغانستان میباشد. انستیتوت فیرزوکوه در شهر قدیمی کابل مراد خانی موقعیت داشته، جاییکه تمام شعبات و اطاقهای درسی آن از یک مجموعه بناهای تاریخی تشکیل شده است.

اهداف

انستیتوت تعلیمات هنرها و معماری افغانی فیروزکوه به منظور آموزش نسل جدیدی از پیشه وران در عرصه صنایع وهنرها، احیا و اعاده سنت ها در معرض خطر، تحقق استعدادهای موجود در افغانستان و رفع نیاز بازارهای رو به گسترش در داخل و خارج از کشور ایجاد گردید.

معلومات بیشتر

افتخارات

جایزه یونسکو در بین کشور های اسیا پاسفیک در سال1392 - جایزه مقام دوم نمایشگاه سالانهً ملی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف در سال 1391 - جایزه مقام اول نمایشگاه سالانه ملی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف در سال 1392

معلومات بیشتر

تاریخچه

انستیتوت فیروز کوه در سال 2006 برای آموزش نسل جدید صنعتگران افغان تاسیس شد و در ماه مارچ سال۲۰۱۱میلادی به حیث یک نهاد قانونی غیردولتی و غیر انتفاعی جدا از موسسه فیروزکوه دردولت جمهوری اسلامی افغانستان راجستر گردید.

معلومات بیشتر